Який порядок сплати податку на прибуток з 1 січня 2016 року

Починаючи з 1 січня 2016 року щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств не сплачуються. Це основна новація у справлянні податку на прибуток підприємств у 2016 році.
       Замість щомісячних внесків платники податку на прибуток підприємств сплачують до 31 грудня 2016 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016  року (п. 38 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України).     Розрахунок такого авансового внеску подається платником податку у податковій декларації за три квартали поточного року.
       Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань.  У разі якщо платник податків не сплатить узгоджену суму авансових внесків з податку на прибуток підприємств у встановлений Кодексом строк, він притягується до відповідальності у вигляді штрафу.
       Друга новація – поквартальне декларування. Тепер податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, за окремими виключеннями є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Податкова декларація розраховується наростаючим підсумком.
      Водночас згідно п.137.5 ст.137 Податкового кодексу України, що встановлюється річний податковий (звітний) період для таких платників податку:
     а) платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;
     б) виробників сільськогосподарської продукції;
     в) платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.
      Уточнено вимоги для об’єднань та асоціацій об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) з метою визначення їх неприбутковими організаціями. Так, на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків не поширюється вимога абзацу четвертого п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу щодо встановлення установчими документами передачі активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (шляхом її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
      Конкретизовано порядок зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, на суму нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно. Так, п. 137.6 ст. 137 Кодексу визначено, якщо платник податку на прибуток у звітному періоді не отримав прибутку, або сума податку на прибуток менша за суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, залишок суми такого податку, не врахований у зменшення податку на прибуток поточного періоду, не переноситься на зменшення податку на прибуток наступних податкових (звітних) періодів.
     Визначено, що право зменшення платником податку фінансового результату до оподаткування поширено також на суму нарахованих доходів від участі в капіталі платників єдиного податку четвертої групи та на суму нарахованих дивідендних доходів від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів (п.40 підрозділу 4 Розділу ХХ Кодексу);
      Також передбачено нові різниці для коригування фінансового результату до оподаткування на період дії закону щодо фінансової реструктуризації (п.39 підрозділу 4 Розділу ХХ Кодексу).
     Водночас нагадуємо, що до 9 лютого 2016 року подається декларація з податку на прибуток підприємств за 2015 рік платниками, що використовують базовий звітний (податковий) період квартал.
     Декларація подається за формою, затвердженою  наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 №897 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств». Порядок заповнення декларації викладений у листі  Державної фіскальної служби від 04.01.2016 № 102/7/99-99-19-02-01-17 «Про затвердження декларації з податку на прибуток підприємств»: http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-pributok-pidpri/listi-dps/230801.html