Про законодавчі зміни в частині акцизного податку

Звенигородська ОДПІ  надає для використання в роботі інформацію щодо законодавчих змін у частині акцизного податку, запроваджених Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році”.
Закон містить такі визначення:
 – „виробництво підакцизних товарів (продукції)” як технологічний процес, що забезпечує рівність платників та однаковий підхід до них (виробниками підакцизних товарів., тобто платниками акцизного податку, тепер є також ті суб’єкти господарювання, якими в результаті будь-якого технологічного процесу, в т.ч, змішування, змінюється форма, властивості або склад сировини, напівфабрикатів або готової продукції; що призводить до отримання підакцизних товарів) (підпункт 14.1.281 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України );
– „пальне” – нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, інші товари, зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу (підпункт 14.1.601 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).
 Термін „реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів” доповнено положеннями щодо реалізації пального як фізичного його відпуску (підпункт 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).
 Законом розширено і перелік підакцизних товарів. Відповідно до підпункту 215.3.4 пункту 215. 3 статті 215 Кодексу до пального віднесено суміші ароматичних вуглеводнів, толуол,     ксилоли,    вуглеводні      ациклічні,   інші ефіри прості, антидетонатори, антиоксиданти, які оподатковуються за ставками, встановленими для бензинів.
 З 01.03.2016 передбачено зміну одиниці виміру пального для обчислення акцизного податку (з 1000 кілограмів на об’єм у літрах, приведених до і   t 15 C ). Зокрема, для бензинів ставку податку змінено з 228,0 євро за 1000 кілограмів до 171,50 євро за 1000 літрів; для дизпалива (важких газойлів) – зі 113,0 євро та 149,0 євро за 1000 кілограмів до 95,0 євро та 125,50 євро за 1000 літрів відповідно.
 З 01.03.2016 передбачено запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального та електронної акцизної накладної при реалізації пального (статті 232 та 231 Кодексу), що сприятиме зменшенню обсягів тіньового обігу пального та, відповідно, збільшенню надходжень акцизного податку до бюджету, а також наближенню податкового законодавства України до законодавства ЄС (в країнах ЄС використовується система електронних адміністративних документів – ЕМСS). Також передбачено обов’язкову реєстрацію як платників акцизного податку осіб, що провадять реалізацію пального, до початку здійснення такої реалізації та ведення центральним органом виконавчої влади, що  реалізує державну податкову і митну політику, реєстру платників акцизного податку з реалізації пального (підпункт 212.3.4 пункту 212.3 статті 212 Кодексу). Здійснення суб’єктом господарювання операцій з реалізації пального без їх реєстрації платниками акцизного податку тягне накладання штрафу на юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у розмірі 100 відсотків вартості реалізованого пального (пункт 117.3 статті 117 Кодексу).
 Законом  доповнено  пункт 213.1 статті 213 Кодексу підпунктом 213.1.12, відповідно до якого базою оподаткування акцизним податком є операції з реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги, які перевищують обсяги пального:
–  отримані від інших платників акцизного податку, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних;
 – ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені належно оформленою митною декларацією;
 – вироблені в Україні, реалізація яких є об’єктом оподаткування відповідно, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
 Для нової системи з  1 березня 2016 року діятиме перехідний період, з 1 квітня 2016 року акцизні накладні та електронне адміністрування реалізації пального функціонуватимуть повноцінно.
 Після запровадження акцизної накладної присутність представника контролюючого органу на акцизному складі, де виготовляється пальне, не передбачена (пункт 230.2 статті 230 Кодексу).
 Законом встановлюються і нові штрафи, пов’язані із запровадженням акцизної накладної та електронного адміністрування реалізації пального (стаття 120.2 Кодексу):
 – за порушення платниками акцизного податку граничних термінів реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних – від 2,0 до 40,0 % суми акцизного податку;
–  за відсутність з вини платника акцизного податку реєстрації акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних/розрахунку коригування протягом більш як 120 календарних днів після дати, на яку платник податку зобов’язаний скласти акцизну накладну/розрахунок коригування, 50 відсотків суми акцизного податку.
 Така відповідальність не застосовується при порушенні термінів реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених у перехідний період – з 1 березня 2016 року до1 квітня 2016 року.
 Щодо зміни ставок акцизного податку.
 Для спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива (підпункт 215.3  пункту 215.3 статті 215 Кодексу):
– для натуральних виноградних вин ставка акцизного податку не змінилася – 0,01 грн. за 1 літр, щодо решти алкогольних позицій:
– для пива та виноробної продукції – ставки збільшено у півтора-два рази,зокрема:
– пиво – 2,48 грн./л (з 1,24 грн./л),
– кріплені вина – 7,16 гри,/л ( з 3,58 грн./л)
– вермути – 7,16 грн./л (з 3,5 грн./л),
– інші зброджені напої – 105,80 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту (з 70,53 гри.),
– сидр і перрі (без додання спирту) -0,95 грн./л (з 0,63 грн./л) тощо,
– для спирту та лікеро-горілчаної продукції – ставки збільшено у півтора рази – 105,80 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту (з 70.53 грн.),
 для слабоалкогольних напоїв, в яких вміст спирту від 0,5 до 8,5 – у 3 рази (з 70 53 грн, до 211,59 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту).
 Для сортових дистилятів та спиртних напоїв, одержаних шляхом перегонки виноградного вина, або вичавок винограду, ставку акцизного податку збільшено у 1,4  рази (63,50 грн. до 89 94 грн. за 1 літр  100  відсоткового спирту) (пункт 1 підрозділу 5   XX Кодексу).
 Для тютюнових виробів (підпункти 215.3.2 та 215.3.3 пункту 215.3 статті 215 Кодексу):
 – збільшилися специфічні ставки акцизного податку на 40 %  (зокрема, для сигарет із фільтром та без фільтра ставка зросла з 227,33 гри. до 318,26 грн. за 1000 штук, тоді як адвалорна ставка акцизного податку залишилася на рівні 12,0 відсотків);
– мінімальне акцизне податкове зобов’язання зросло з 304,11 грн. до 425,75 грн. за 1000 штук.
 До бази оподаткування при обчисленні виробниками та імпортерами податкового зобов’язання з тютюнових виробів за адвалорного ставкою акцизного податку включено ПДВ (підпункт 214.1.1 пункту 214.1 статті 214 Кодексу).
 Терміни запровадження нових ставок акцизного податку: на спирт етиловий, пиво, слабоалкогольні напої та інші алкогольні напої, які не маркуються акцизними марками, а також тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, паливо – з 01.01.2016;
 – алкогольні напої що маркуються акцизними марками – з 01.03.2016;
 – спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду, – з 01.04.2016.
 Для пального тимчасово, з 1 січня 2016 року до 29 лютого 2016 року (включно), встановлено ставки акцизного податку, збільшені на 13 відсотків порівняно зі ставками, чинними в 2015 році, при цьому одиниця виміру – евро за 1000 кілограмів (пункт 9 підрозділу 5 розділу XX Кодексу),
 Ставка акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (підпункт 215.3.10 пункту 21.5.3 статті 215);
 для пального – 0,042 евро за 1 літр реалізованого товару (з 01.01.2016); Для інших видів підакцизних товарів – залишилась незмінною (5,0 відсотків вартості реалізованого товару).
 Законом звільнено від оподаткування акцизним податком реалізацію відходів тютюнової сировини за умови документального підтвердження їх утворення та подальшого знищення або утилізації (підпункт 213.3.12 пункту 213.3 статті 213 Кодексу).
 Пунктом 10 розділу 11 „Прикінцеві положення” Закону запроваджено норму щодо встановлення Кабінетом Міністрів України мінімальних оптово-відпускних та роздрібних цін на тютюнові вироби,  тютюн та промислові замінники  тютюну.