На виплати за цивільно-правовими договорами нараховується 22 відс. єдиного внеску

Звенигородська ОДПІ звертає увагу на порядок нарахування єдиного внеску роботодавцями, які використовують працю фізичних осіб за укладеними договорами цивільно-правового характеру.
       Так, відповідно до п. 1 частини першої ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є роботодавці, зокрема ті, які використовують працю фізичних осіб за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань).
       Базою нарахування єдиного внеску для зазначених платників є сума винагороди фiзичним особам за виконання робiт (надання послуг) за цивiльно-правовими договорами (п. 1 частини першої ст. 7 Закону №2464-VI).
       Згідно з частиною п’ятою ст. 8 Закону №2464-VI єдиний внесок для платникiв, зазначених у ст. 4 цього Закону,  встановлюється у розмiрi 22 вiдс. до визначеної ст. 7 Закону №2464-VI бази нарахування єдиного внеску.
        У разi якщо база нарахування внеску не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд, сума внеску розраховується як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд (прибуток), та ставки єдиного внеску.
       При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску, встановлена частиною п’ятою ст. 8 Закону №2464-VI застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.
       Таким чином, роботодавці нараховують єдиний внесок на суму винагороди (доходу) фізичним особам за цивільно-правовими договорами у розмірі 22 відсотки.