Хто підпаде під перевірки, щоб визначити обсяг доходу для застосування РРО

З 26 липня 2016 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року №439, якою затверджено Порядок здійснення контролюючими органами контролю за досягненням платниками єдиного податку другої і третьої груп (фізичними особами – підприємцями) обсягу доходу, визначеного пунктом 296.10 статті 296 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) (при перевищенні в календарному році обсягу доходу понад 1 млн гривень застосування реєстратора розрахункових операцій для таких платників єдиного податку є обов’язковим).
Відтак даний Порядок визначає механізм здійснення контролю та передбачає, що за наявності обставин, встановлених ПКУ, контролюючим органам надається право на проведення перевірок фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку другої і третьої груп.
Для визначення граничного обсягу доходу враховуються в сукупності усі види доходів, які отримані платником єдиного податку від провадження підприємницької діяльності протягом календарного року незалежно від обраних видів діяльності.
    Податковий контроль за досягненням підприємцями, які є платниками єдиного податку, граничного обсягу доходу здійснюється шляхом комплексу заходів з урахуванням податкової інформації, зібраної та/або отриманої у порядку, передбаченому статтями 72 і 73 ПКУ.
Для отримання податкової інформації контролюючі органи можуть звертатися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин з письмовим запитом про подання податкової інформації, необхідної для здійснення податкового контролю та з метою з’ясування отриманого платниками розміру доходу.
Посадовим особам контролюючих органів надано право отримувати податкову інформацію щодо визначення граничного обсягу доходу шляхом проведення зустрічних звірок, які здійснюються у порядку, передбаченому пунктом 73.5 статті 73 ПКУ.
За наявності підстав, визначених підпунктами 78.1.1 – 78.1.18 пункту 78.1 статті 78 та підпунктами 80.2.1 – 80.2.7 пункту 80.2 статті 80 ПКУ, з метою здійснення контролю за досягненням платниками єдиного податку граничного обсягу доходу контролюючий орган може призначити та провести документальну позапланову та/або фактичну перевірки.