Декларація платника єдиного податку четвертої групи: включення орендних площ сільськогосподарських угідь

Відповідно до п. 292 прим.1.1 ст. 292 прим.1 Податкового кодексу України             (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.
При цьому ст. 126 Земельного кодексу України визначено, що право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України від 1 липня 2004 року №1952 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Підпунктом 295.9.6 п. 295.9 ст. 295 ПКУ визначено, що платники єдиного податку четвертої групи при наданні сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в оренду іншому платникові податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації. У декларації орендаря така земельна ділянка не враховується.
Платники єдиного податку четвертої групи при оренді ними сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в особи, яка не є платником податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації (п.п. 295.9.7 п. 295.9 ст. 295 ПКУ).
Згідно зі ст. 8 Закону України від 6 жовтня 1998 року №161-XIV «Про оренду землі» орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця.
З урахуванням викладеного, до декларації платника єдиного податку четвертої групи включаються площі сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду, що надані йому в користування за договором оренди (суборенди) за умови, що орендодавцем є неплатник єдиного податку четвертої групи.
Якщо площі сільськогосподарських угідь та /або земель водного фонду надаються платником єдиного податку четвертої групи в користування за договором оренди (суборенди) іншому платнику єдиного податку четвертої групи (орендарю), то площі таких земельних ділянок включаються до декларації платника єдиного податку четвертої групи орендодавця. Орендар такі земельні ділянки у своїй декларації не враховує.