ГУ ДПС у Черкаській області інформує…

Особливості визначення доходів нерезидентів, які з 01.01.2021 року прирівнюються до дивідендів в рамках контрольованих операцій, у разі порушення принципу «витягнутої руки»

 

Відповідно до п.п.14.1.49 п.п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами та доповненнями, далі – Кодекс), з урахуванням змін, що набули чинності з 01.01.2021, частина господарських операцій українського платника податків з нерезидентами для цілей оподаткування можуть прирівнюватися до дивідендів, хоч і мають іншу правову форму, а саме – розширено визначення «дивіденди», якими в тому числі, передбачено, що для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюються доходи, які виплачуються на користь нерезидентів в рамках контрольованих операцій, у разі порушення принципу «витягнутої руки», зокрема:

– суми доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права), що виплачуються на користь нерезидента, зазначеного в п.п. “а”, “в”, “г” п.п.39.2.1.1 п.п.39.2.1 п.39.2 ст.39 Кодексу, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу “витягнутої руки”;

– вартість товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів та деривативів), що придбаваються у нерезидента, зазначеного в п.п. “а”, “в”, “г” п.п.39.2.1.1 п.п.39.2.1 п.п.39.2 ст.39 Кодексу, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу “витягнутої руки”;

– сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які продаються нерезиденту, зазначеному в п.п. “а”, “в”, “г” п.п.39.2.1.1 п.п.39.2.1 п.п.39.2 ст.39 Кодексу, у контрольованих операціях порівняно із сумою, яка відповідає принципу “витягнутої руки”.

Водночас, в даному випадку під нерезидентами розуміються:

  • пов’язані особи-нерезиденти;
  • нерезиденти, зареєстровані у державах (на територіях), включених до Переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим п.п.39.2.1.2 п.п.39.2.1 п.п.39.2 ст.39 Кодексу, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017 № 1045;
  • нерезиденти, організаційно-правова форма яких включена до Переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2017 № 480.

Звертаємо увагу, що дохід, який в даному випадку прирівнюється до дивідендів, виникає виключно при одночасній наявності двох умов, а саме:

  • здійснення контрольованої операцій з нерезидентом;
  • проведення в цій операції коригування у зв’язку з недотриманням принципу «витягнутої руки», як самостійного, так і коригування проведеного контролюючим органом.

Оподаткування вказаного доходу нерезидента здійснюється за ставкою 15% (якщо інше не передбачене міжнародними договорами України, укладеними з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати) за формулою, визначеною п.п.141.4.2 п.141.4 ст.141 Кодексу.

Сума виплачених доходів нерезидентам відображається у рядках 30-33 додатка ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Додаток ПН заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи. Зокрема, у графах 5 та 6 додатка ПН зазначається ставка податку згідно з міжнародним договором та відповідно сума податку, який утримується при виплаті доходу (прибутку) нерезиденту, нарахованого за звітний (податковий) період.

Враховуючи вищевикладене, нагадуємо, що при здійсненні платником самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань платника податку за 2021 рік і в подальшому, одночасно з додатком ТЦ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства подається додаток ПН за відповідний звітний період (рік) з відображенням суми доходу, прирівняного Кодексом до дивідендів.

Детальне роз’яснення наведено в Узагальнюючій податковій консультації, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 20.08.2021 № 480.